Skip to content

Biblio logo: Used, Rare and Collectible Books for Sale

												NAME AND NAMING - SACRED AND PROFANE IN ONOMASTICS by Oliviu Felecan (ed.)
	 - Hardcover
			 - 2017
		 - from DEMETRIUS SIATRAS (SKU: 11260)

NAME AND NAMING - SACRED AND PROFANE IN ONOMASTICS

												NAME AND NAMING - SACRED AND PROFANE IN ONOMASTICS by Oliviu Felecan (ed.)
	 - Hardcover
			 - 2017
		 - from DEMETRIUS SIATRAS (SKU: 11260)

NAME AND NAMING - SACRED AND PROFANE IN ONOMASTICS: PROCEEDINGS OF THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ONOMASTICS “NAME AND NAMING”

by Oliviu Felecan (ed.)

  • Used
  • hardcover
Condition
See description
Seller
Seller rating:
This seller has earned a 4 of 5 Stars rating from Biblio customers.
ATHENS, Greece
Item Price:
NZ$137.08
Or just NZ$123.37 with a
Bibliophiles club membership
NZ$30.84 Shipping to USA
Standard delivery: 22 to 26 days

More Shipping Options
Ask Seller a Question

Payment Methods Accepted

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Discover
  • Paypal

About This Item

Cluj-Napoca, 2017. Multilingual. Brand new copy. Hard cover, 25 cm, 1256 pp. ISSN 2501-0727. The proceedings of the previous Conferences are also available.

CONTENTS:

FOREWORD
CUVÂNT-ÎNAINTE
AVANT-PROPOS

ONOMASTIC THEORY

DAIANA FELECAN, Nume de botez – între sacru și profan. Abordare teoretică
GRANT W. SMITH, An elaboration on the symbolic meanings of names
WILLY VAN LANGENDONCK, A dichotomy in the diachronic structure of family names

SACRED AND PROFANE IN ANTHROPONYMY

ADRIAN CHIRCU, Antroponimia Hatzegasiensis medievalia et praemoderna. Observaţii asupra numelor de persoană romaneşti din Condica Haţegului
ROZALIA COLCIAR, Nume de familie din Feleacu (jud. Cluj)
IOANA AUGUSTA COSMA, Prenume ale tinerilor din Centrul Universitar Nord din Baia Mare
CORINA CRISTOREANU, Dihotomia sacru-profan reflectată în numele de utilizator alese de elevi în jocurile online
IOANA DAVID, Manifestări ale sacrului și profanului la nivelul structurilor fixe cu nume proprii
HENRYK DUSZYŃSKI-KARABASZ, Die Familiennamen deutscher Herkunft in dem Beerdigungsbuch der Erwachsenen des Kommunalfriedhofs in der Kcyńska-Strase in Bydgoszcz (Jahre 1925–1935)
TAMÁS FARKAS, Creating a national given-name stock: A chapter from the modern-day history of Hungarian personal names
ANAMARIA FĂLĂUŞ, LUMINIŢA TODEA, Names and identity: aboriginal Canadian traditions of name-giving
VALI NASTASIA GANEA, Sacru și profan în sistemul numelor de familie de pe Valea Sălăuței
SIMONA GOICU-CEALMOF, Sacrul în antroponimia românească
MARIA-MARA IGNAT, Sacru și profan în atribuirea prenumelor din Țara Chioarului
ALEXANDRA SORINA ILIESCU, Sacru vs. profan în apelativele neconvenționale ale politicienilor români
SILVIA ILUȚ, Prenumele diminutivate între sacru și profan
DENISA-ALEXANDRA IONESCU, La semantica dei nomi propri augurali
YOLANDA GUILLERMINA LÓPEZ FRANCO, Sacre et profane dans les prenoms donnes a Montpellier en 1990 et 1993
VALERIAN MARIAN, Numele în creştinism. Semnificaţii teologice ale numelui persoanei umane, de la naştere şi pană dincolo de moarte
NADIA-NICOLETA MORĂRAŞU, Reflecting Moldavian girl-naming post-Communist trends through secular vs. Christian onomastic patterns
EPHRAIM NISSAN, Persistence in present-day cultural practice of traditional (rabbinic) onomastic wordplay. The case of standing up to systemic inferiorising attempts, on behalf of one's collective self
ROXANA PAȘCA, Prenume de inspirație biblică între sacru și profan
GERGANA PETKOVA, VANYA IVANOVA, Bulgarian personal names that refer to precious stones, metals, and jewelry
MĂDĂLINA FLORINA POP, Desacralizarea numelor unor artiști prin atribuirea de pseudonime
ALDA ROSSEBASTIANO, Nomi individuali profani, cognomi devoti e dotti nell'onomastica dei venturini tra Rivoluzione e Restaurazione
ELISABETTA ROSSI, Sacro e profano nei nomi dei membri di una confraternita chierese del XVI secolo
ALEXANDRA SĂCUI, Metode de invățare a (pre)numelor regăsite în practica persoanelor cu sindrom Down
MARIANN SLÍZ, Between East and West. The influence of the cults of saints on personal namegiving in medieval Hungary
CAMELIA ȘTEFAN, The impact of Christianity on the development of personal names in mediaeval Scandinavia
ÁGNES TAMÁS, Namen als judische Identitatsattribute und als Mittel des Humors oder der Verspottung in den Witzblattern (1882–1883)
DOMNIȚA TOMESCU, Raportul dintre sacru și profan în antroponimia românească medievală (sec. 15–17)
ANNA TSEPKOVA, Nicknaming as nomination crime: breaking the rules of conventional anthroponymic name-giving
MĂDĂLINA UNGUREANU, ANA-MARIA GÎNSAC, Observaţii asupra transpunerii
antroponimelor străine în limba romană (perioada premodernă, 1780–1840)
FEDERICO VICARIO, Hagionime şi hagiotoponime in documente friulane vechi
DANIELA-ELENA VLADU, Geschichte deutscher Eigennamen. Von der Identifizierung zur
Verallgemeinerung
VERONICA ANA VLASIN, GABRIELA VIOLETA ADAM, Supranumele din localitatea
Cozla (jud. Sălaj)
JUSTYNA B. WALKOWIAK, Contemporary Polish surnames motivated by appellatives related
to religion JUSTYNA B. WALKOWIAK, People of the church as reflected in contemporary Polish surnames
ELENA-CAMELIA ZĂBAVĂ, Duminica oamenii n-au porecle. Sacru și profan în antroponimia Bulzeștiului

SACRED AND PROFANE IN TOPONYMY

JÁNOS M. BÁRTH, Devil and angel in Transylvanian place names
COSMINA-MARIA BERINDEI, Aspecte ale sacrului in toponimia minieră din Roșia Montană și Bucium
ANDREA BÖLCSKEI, Translation, adaptation or transference: hagiotoponyms for foreign denotata in the Hungarian language
IUSTINA BURCI, Materializări toponimice ale Răului in sudul ţării
DANIELA BUTNARU, ANA-MARIA PRISACARU, Reprezentarea mentalului religios în toponimia romanească
GHEORGHE CALCAN, Sacru și profan în denumiri ale spațiului public din Ploiești. Străzi și monumente subsumate universului eroic
PATRICIA CARVALHINHOS, MARIA CÉLIA LIMA-HERNANDES, ADRIANA LIMA, Lo sagrado que se convirtio en profano en la toponimia de Sao Paulo, Brasil
DANA COVACI, Numele de străzi și instituții din perspectiva dihotomică sacru și profan. Studiu de caz: Ulmeni, județul Maramureș
NICOLAE FELECAN, Sacru și profan în oiconimie. Aspecte etimologice
OLIVIU FELECAN, Aspecte ale sacrului și profanului in toponimia urbană transilvăneană
ALFONSO GERMANI, Denominazioni di luogo intitolate a edifici di culto, monasteri, oratori, altari e altri manufatti legati alla presenza del sacro
MARINA GOLOMIDOVA, Naming city objects in Russia: from ideological concepts of Soviet time to new nominative practice
EPHRAIM NISSAN, Francesco di Balduccio Pegolotti, and his Italianised place names: Allan Evans' Glossary of Pegolotti's place names of monasteries, priories, or nunneries in England, Wales, and Scotland
ANNA OCZKO, Dracul şi așezările lui in toponimia Carpaților Polonezi
MICHEL A. RATEAU, Les noms des saints ≪ imaginaires et facetieux ≫ en hagiotoponymie francaise
YAROSLAV REDKVA, Sacred elements in historical Western Ukrainian oikonymy
NICOLA REGGIANI, Toponomastica sacra e profana nell'Egitto greco-romano
SACRED AND PROFANE IN NAMES IN PUBLIC SPACE
GABRIELA VIOLETA ADAM, VERONICA ANA VLASIN, Nume de culte religioase și poreclele lor, pe baza Atlasului lingvistic român
ALINA BUGHEȘIU, Onomastics and the occult: names of tarot cards
LUISA CAIAZZO, Columbus's name in the space of American collective memory: from consecration to desecration
VERONICA CÂMPIAN, Von Champion zu Dorothy: wie die Warennamen entstehen und sich sprachlich verhalten Fallstudie: eine Untersuchung der Mobexpert-Angebote
SILVIA-MARIA CHIREAC, ANNA DEVIS ARBONA, Andean Deities from Ecuador: Indigenous rituals and traditions in the intercultural classroom
SILVIA CORINO ROVANO, Il sacro nei nomi dei liquori
LUMINIŢA DRUGĂ, Creativitate lingvistică in denumirea unor preparate culinare tradiționale de frupt/dulce sau de post adaptate la spațiul urban moldovenesc
FIORENZA FISCHER, Die Sakularisierung der italienischen Gesellschaft im Spiegel der Bankennamen
SERGEY GORYAEV, OLGA OLSHVANG, "Monastic" idea in wine trademarks: peculiarities of the Russian market
ELENA GUDELEVA, EKATERINA SUDARKINA, Conceptual sphere of modern cinema (a study of headline complexes of 21st -century European and Asian movies)
GEORGE DAN ISTRATE, Dal sacro al profano. Percorsi denominativi nelle arti visive
LEO LOVEDAY, English-styled glocalization: the names of pens made in Japan
EWA MARIA MAJEWSKA, Namen der Infektionskrankheiten im Deutschen und Niederlandischen
MARGARETA MANU MAGDA, Apelative asociate antroponimelor în evocarea sensului sacru vs. profan al acestora în limba română
MARCIENNE MARTIN, De la metonymie comme vecteur transformationnel de la sacralite
HALYNA MATSYUK, Marking Ukraine's public space as interaction of language and ideology: past and present
ANAMARIA PAULA MĂDĂRAS, Nume sacre în pictură
ADELINA EMILIA MIHALI, Denumiri ale lăcașurilor de cult din Maramureșul istoric
MIHAELA MUNTEANU SISERMAN, Nomenclator de farmacie naturistă: între sacru și profan
MIHAELA MUNTEANU SISERMAN, SABIN SISERMAN, Nume de lăcașuri de cult ortodoxe (hramuri) din arealul maramureșean
FLAVIA-ELENA OȘAN, Reconfigurarea timpului sacru în lumea brandurilor. Discurs publicitar – perspectivă diacronică
SILVIA PITIRICIU, De la antroponime la nume de mănăstiri
ALINA-MIHAELA PRICOP, Nume proprii in dicționarele multilingve românești
DELIA-ANAMARIA RĂCHIȘAN, Plante de leac intre sacru și profan
DELIA ANAMARIA RĂCHIȘAN, CĂLIN TEODOR MORARIU, Nume de sărbători între sacru și profan
MARIE A. RIEGER, Sankt Georg and San Zopito. The appeal of saints' names on the Italian and German food market
ALENA RUDENKA, ANASTASIA PUTILINA, Astronyms in ancient Belarusian and Chinese texts
BRIGITTE SEIDLER-LUNZER, HOLGER WOCHELE, Hotel Saint Roch, Albergo Santa
Chiara und Hotel Santo Domingo: hagionymisch gebildete Hotelnamen in der Romania
NONNA SMIRNOVA, Naming in the public sphere of Stavropol city: sacred and profane 1048
TATIANA SOKOLOVA, Sacred and profane in Russian urbanonyms 1058
ARMANDA RAMONA STROIA, (De)Sacralizarea terorismului: aspecte ale onomasticii maladivului în clișeele mediatice
LUMINIȚA TODEA, RAMONA DEMARCSEK, Exploring religious representations in professional communication
RODICA-CRISTINA ŢURCANU, Wenn Gott und Teufel im Marketing tatig sind: christlich vs. heidnisch, gottlich vs. teuflisch in Nahrungs-, Genuss- und Heilmittelnamen. (Betrachtungen zu Benennung und Bezeichnung von Ess- und Trinkbarem im gegenwartigen (Fach) Sprachgebrauch)
RAISA ZHAMSARANOVA, Onomaconcept as a verbal sign of nomadic Middle-Age conceptual sphere

SACRED AND PROFANE IN LITERARY ONOMASTICS

FLORINA-MARIA BĂCILĂ, Nume ale Împărăției Cerurilor în poezia lui Traian Dorz
SOFIA BELIOTI, Die Christlichen und paganischen sakralen Namen in den Spatantiken Epigrammen des Gregor von Nazianz
ALESSANDRA CATTANI, Nomi sacri in contesti profani: La Gabrieliade di A.S. Puškin
GHEORGHE CHIVU, Nume de zei şi de zeiţe în cultura românească veche
CODRUȚA COZMA, Antroponime care aparțin domeniului religios în opera lui Mihail Sadoveanu
GHEORGHE GLODEANU, Sacru și profan în onomastica personajelor lui Mircea Eliade
ANNA HAJDÚ, La traduccion de los hagionimos del espanol al hungaro sobre la base de La tia Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa
VERONICA ONEȚ, Toponime in basme romanești – între sacru și profan
MARCELA-CRISTINA OŢOIU, Sur la signification des noms propres dans les romans de Chretien de Troyes
GIORGIO SALE, Fantasia verbale e irriverente parodia in L'Evangile de Jimmy (2004) di Didier van Cauwelaert
.
.
==================================================================IMPORTANT: The shipping cost is an important parameter of this order; it is NOT included in the price and depends on the actual weight and destination; you will have to approve it after the confirmation of the order. You may ask for an estimate before placing the order at: dem.siatras@gmail.com

Reviews

Review this book and you’ll be entered for a chance to win !

(Log-in or create an account first!)

You’re rating the book as a work, not the seller or the specific copy you purchased!

Details

book dealer
DEMETRIUS SIATRAS GR (GR)
Bookseller’s Inventory #
11260
Title
NAME AND NAMING - SACRED AND PROFANE IN ONOMASTICS
Author
Oliviu Felecan (ed.)
Book condition
second hand
Quantity available
1
Binding
Hardcover
Publisher
Editura Mega
Place of Publication
Cluj-Napoca
Date Published
2017
Bookseller catalogs
LITERATURE; RELIGION - THEOLOGY;

Terms of Sale

DEMETRIUS SIATRAS

THE SHIPPING COST includes postage and package for books weighing up to 500 gr. For heavier books a surcharge according to the actual weight and destination applies.

IMPORTANT: All orders are shipped as FOB unless you have asked for an insured shipment.

All books are checked before shipping and then are packed well to prevent damages on transit. If you receive a seriously damaged parcel, contact immediately with the transporter to claim for a compensation.

In general we ship from Athens, Greece. Some books printed in Cyprus / Bulgaria may be shipped directly from Nicosia / Sofia to the recipient to minimize the shipping cost.

Thirty days return guarantee: a partial refund applies for up to 30 days after delivery. Ask for instructions please.

If your order has not been delivered within eight weeks, please contact immediately with us. Also, keep in mind that after six months it's not possible to search for a parcel.

Due to the current pandemic, the regular transit times are much longer, depending on the destination.


About the Seller

DEMETRIUS SIATRAS

Seller rating:
This seller has earned a 4 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Biblio.co.nz member since 2011
ATHENS
Ask Seller a Question

About DEMETRIUS SIATRAS

Specialized in books on Greek culture and civilization, Byzantium, numismatics.Long experience in Library supplies.

Glossary

Some terminology that may be used in this description includes:

New
A new book is a book previously not circulated to a buyer. Although a new book is typically free of any faults or defects,... [more]
A.N.
The book is pristine and free of any defects, in the same condition as ... [more]

This Book’s Categories

tracking-